Els nostres espais

Els ESPAIS i els materials juguen un paper fundamental dins dels processos d’aprenentatge dels infants.

A L’Illa dels Petits entenem els espais, com quelcom més que unes instal·lacions. Aquests han de ser un lloc acollidor, bonic, motivador per si mateix, que aconsegueixi que els alumnes experimentin, descobreixin i es relacionin. Que propiciïn que els alumnes siguin partícips i protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge amb la guia dels mestres.

Per nosaltres els espais tenen una importància cabdal com a recurs educatiu, són quelcom més que passadissos, patis, menjadors, aules, entrades…

Busquem espais ACOLLIDORS, organitzats segons uns criteris de funcionalitat i estètics, que aportin el  benestar i ofereixin al mateix temps diferents propostes de joc i de treball, amb un ampli ventall de possibilitats per part de l’infant.

Sala Polivalent
Sala Polivalent